FerieBoligMiddelhavet

Lækkert hus i Vence

1. Bestilling
Bestilling af Vence - villaen kan ske via e-mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestillingen er bindende i henhold til nedenstående punkt 4.

2. Priser
De ved bestillingen anførte priser vil altid være bindende for udlejer, dog med forbehold for væsentlige fejl.

Alle anførte beløb er, med mindre andet er tydeligt beskrevet, prisen pr. uge og er altid angivet i Euro.

3. Betaling
Ved aftalens indgåelse (bekræftelse fra udlejer) betales 25% af det samlede lejebeløb direkte til, eller via bankoverførsel til, udlejers bank. Evt. bankgebyr betales af lejer. Betaling skal ske indenfor 2 hverdage.

Restbeløbet samt skadesdepositum, skal være udlejer i hænde senest 6 uger før lejemålets begyndelse. Restbeløbet skal ligeledes indbetales direkte til, eller via bankoverførsel til, udlejers bank.

Hvis lejemålet aftales mindre end 6 uger før lejemålets start betales det fulde beløb til udlejers bank førstkommende bankdag efter aftalens indgåelse (bekræftelse fra udlejer).

4. Afbestilling/fortrydelse
Såfremt afbestilling foretages mere end 6 uger før lejemålets begyndelse er det indbetalte a conto beløb tabt. Dog har lejer fra bestillingen er foretaget 5 kalenderdages omkostningsfri fortrydelsesret, såfremt dette sker mere end 6 uger før lejemålets begyndelse.

Ved afbestilling/fortrydelse foretaget mindre end 6 uger før lejemålets begyndelse, er lejeren forpligtiget til at betale hele restbeløbet.

5. Skadesdepositum
Der stilles skadesdepositum 500 euro til udlejer via bankoverførsel sammen med sidste rate. Beløbet returneres i danske kr. hvis lejer er dansker - under forudsætning af, at boligen efterlades i behørig og ubeskadiget stand samt at nøgler er afleveret.

Er der sket væsentlige skader, ødelæggelser, slitage eller hvis ekstraordinær rengøring er nødvendig, gældende for såvel ejendommen som inventar, forbeholder udlejer sig ret til at gøre udlæg i skadesdepositum.

Afleveres ejendommen, inventar og nøgler i behørig stand, returneres det indbetalte skadesdepositum snarest efter lejemålets ophør og modtagelse af nøgle.

6. Ankomst og afrejse
Ankomst lørdag fra kl. 16. Tidligere ankomst kan aftales med udlejer, hvis rengøring af huset er færdig.

I forbindelse med betaling af sidste rate fremsendes kørselsvejledning samt instruktion om 2 stk nøglebokse som er plaseret ved porten til indkørsel til grunden og ved selve hoveddøren.

Afrejse skal ske lørdag inden kl. 10 hvis ikke andet er anført i bookingbekræftelsen.
Ved afrejse gennemgås boligen sammen med kontaktperson på stedet som meddeler udlejer om skadesdepositum kan tilbagebetales.

7. Ferieboligens kapacitet
Det under boligen anførte antal personer til overnatning må ikke, uden eventuel forudgående skriftlig aftale med udlejer, overskrides. Børn i alle aldre tæller med i antal personer.

Såfremt det konstateres, at det aftalte max. antal personer overskrides kan aftalen annulleres med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel kan samtlige beboere bortvises. Lejer vil i sådanne tilfælde ikke være berettiget til nogen form for kompensation.

8. Lejers pligter og ansvar
De anførte tidspunkter for ankomst og afrejse skal overholdes med mindre andet aftales.

Det påhviler lejeren straks ved overtagelse af ferieboligen og senest 48 timer fra lejeperiodens start eller umiddelbart efter konstatering af en skade - og fra det sted, hvor skaden er konstateret - at rette henvendelse til ejeren, ved foto eller lignende.

Slutrengøring er obligatorisk. Dog påhviler det lejeren at foretage følgende: oprydning, opvask, tømme affald, løbende rengøring samt efterlade køleskab, og ovn i rengjort tilstand..

Slutrengøring Euro 150 euro og omfatter almindeligvis 4 timers rengøring. Ekstraordinær rengøring udover dette vil blive modregnet i skadesdepositum.

Ved indgåelsen af lejeaftalen erklærer lejer, at lejer ikke vil rejse krav overfor udlejer - heller ikke i tilfælde af ulykker på ejendommen, herunder specifikt ved brugen af swimmingpoolen. Vi gør opmærksom på at opsyn ved swimmingpoolen alene er lejernes ansvar, ligesom det påhviler lejeren at benytte den installerede pool alarm. Ved lejeskift tilses poolen af professionel pooltekniker.

Lejerens ansvar for eventuelle skader m.v. er ikke alene begrænset til det indbetalte skadesdepositum. Lejeren kan således afkræves erstatning for eventuelle skader udover det indbetalte skadesdepositum.

Villaen er placeret i et normal boligområde, hvorfor lejer forpligter sig til, at holde støj nede på rimeligt niveau. Det er således ikke tilladt at spille høj musik eller på anden måde støje til gene for naboer i området.

Hvis relevante klager over høj musik eller anden generende støj modtages fra naboer i området vil udlejer kunne gøre udlæg i det indbetalte skadesdepositum.

9. Force Majeure bestemmelser
Lejer frigøres ikke for betaling af lejebeløbet, såfremt lejer på grund af force majeure (ulykker, strejker, blokade, naturkatastrofer, krig m.v.) bliver forhindret i, at gennemføre lejemålet. Dette gælder også personlige forhold hos lejer.

I tilfælde af væsentlige skader/defekter på ejendommen der forhindrer brugen af boligen, returneres det fuldt indbetalte beløb til lejer. Lejer kan derudover ikke kræve erstatning af nogen art under sådanne tilfælde.